Solve-it ApS

BRAIN BOOST OG ANDRE UDGIVELSER


I marts udkom Brain Boost. Læs mere om bogen og bestil her. Vi kender alle oplevelsen af at sidde i møder, der dræner os for energi, fordi der ikke er fokus. Her får du 24 små aktiviteter, der kan bruges ved opstart, undervejs og afrunding af et møde. Aktiviteterne inspirerer til en mødekultur med mening og fokus, gode rutiner og vaner, der understøtter trivsel, udvikling og samarbejde, så koncentrationen, engagementet og dermed resultaterne styrkes. Værktøjer til klasseledelse

Den populere serie er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag. Serien er direkte til at implementere i din undervsining. Du får de værk-tøjer, der styrker den professionelle praksis på skoler og uddannelsesinstitutioner. Bøgerne er handlingsanvisende med fokus på at øge læring og trivsel hos elever, studerende og kursister. Serien tager afsæt i positiv psykologi, hjerneforskning, systemiske og aerkendedne tilgange samt acceleret og oplevelsesbaseret læring. 

nr. 110


TEMA-REDAKTØR

på udgivelsen Positive Education med en række spændende artikler om positiv psykologi i undervisning.


Køb via forlaget her

Dansk HR

- Grib energien på jeres møder" 29/04/20

- "Stilhedens potentiale på møder" 14/04/20


Ledelse i morgen

- "Ledelsens betydning for det gode og meningsfulde teamsamarbejde" 10/19

- "Kedsomhed kvæler den gode læring" 04/18


Politiken

- "Til kamp mod kedsomhed", Skoleliv 06/03/19


Offentlig ledelse

- "Bedre samarbejde efter teamcoaching" 08


ARTIKLER & ONLINE

Didaktika

- et onlineforløb i klasseledelse til EUD-området. 


Skolestart

- "Kom godt fra start" 08/16 


Livsbladet

- "Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring" 01/16


Flensborg avis

- "Lærerne under lup" 09/15

nr. 96


Bæredygtigt team-udvikling

Medforfatter til artikel om udvikling af teamet.


Køb artiklen via forlaget